Księgowość Warszawa

księgowość warszawaWiemy doskonale, że księgowość w Warszawie czy w innym mieście wymaga wielu godzin sumiennej i mozolnej pracy, na którą niewiele firm może sobie dziś pozwolić. Usługi księgowe i podatkowe świadczone przez biuro rachunkowe KOWANEX to bezpieczeństwo i satysfakcja ze współpracy. Nasze wieloletnie doświadczenie nauczyło nas indywidualnego podejścia do potrzeb każdego Klienta.   Oferujemy pełen zakres usług księgowych, w skład których wchodzą:
 • prowadzenie ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych na podstawie dokumentów źródłowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji majątku trwałego, a także sporządzanie bieżących planów amortyzacji
 • przygotowanie miesięcznych/kwartalnych rozliczeń podatku dochodowego
 • sporządzanie rejestrów VAT i deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług
 • sporządzanie innych stosownych deklaracji związanych z obowiązkiem wnoszenia opłaty skarbowej PCC
 • wyprowadzanie zaległości księgowo-podatkowych
 • reprezentacja Klienta przed Urzędami, współuczestniczenie i udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej i ZUS
 • okresowe sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP
 • sporządzanie bilansów i rachunku wyników w trakcie roku dla wewnętrznych potrzeb jednostki lub np. banku
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień pomocniczych w zarządzaniu jednostką dla Właścicieli, Zarządu, Rady Nadzorczej, itp.
 • sporządzanie rocznego bilansu i rachunku zysków i strat wraz z informacją dodatkową
 • sporządzanie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Zapraszamy do skorzystania z usług naszego biura księgowego. Poprowadzimy księgowość Państwa firmy w sposób profesjonalny i rzetelny.
Skontaktuj się z nami