Obsługa kadrowo płacowa Warszawa

obsługa kadrowo-płacowa warszawaZajmujemy się pełną obsługą kadrowo-płacową firm. Nasze doświadczenie oraz wiedza z zakresu obowiązującego prawa pracy, prawa podatkowego, a także ubezpieczeń społecznych to gwarancja profesjonalnej oraz efektywnej obsługi. W krótkim czasie dostosujemy Państwa dokumentację kadrowo-płacową do wszelkich obowiązujących standardów.

Pełen zakres tej usługi obejmuje m.in:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (akta osobowe pracowników)
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • przygotowanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy, z przebiegiem zatrudnienia, zmianą warunków pracy i płacy oraz rozwiązania stosunku pracy
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych.
 • rejestracja z ZUS nowo przyjętych pracowników, zgłaszanie zmian i wyrejestrowanie zwolnionych
 • przygotowanie deklaracji ZUS
 • przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych
 • sporządzanie wymaganych sprawozdań do GUS
 • przygotowywanie opinii prawnych oraz pozwów do sądu pracy
Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.
Skontaktuj się z nami